تبلیغات
مقداد محتشم *وکیل پایه یک دادگستری * 09122593715
مقداد محتشم *وکیل پایه یک دادگستری * 09122593715
 
قالب وبلاگ
نویسندگان


به گزارش فارس، لایحه «بیمه بیکاری» بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه آبان گذشته به تصویب هیأت وزیران رسید.‏

بر این اساس درخصوص تحقق اهداف قانون برنامه پنجم توسعه از جمله اجرایی كردن بند «ب» ماده 73 قانون یاد شده مبنی بر تقویت بیمه بیکاری و رفع برخی اشکالات و موانع در اجرای قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.


متن لایحه بیمه بیکاری به این شرح است:

ماده 1- به منظور حمایت از بیکاران غیر ارادی مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن که تابع قانون کار و مقررات خاص مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، حساب بیمه بیکاری که در این قانون «حساب» نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.‏

تبصره- گروه‌های زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:‏

الف- بازنشستگان و دریافت کنندگان مستمری از کارافتادگی کلی.

ب- صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری.

پ- اتباع خارجی.

ماده 2- بیکاری از نظر این قانون، بیمه‌ شده‌ای است که رابطه کاری وی با کارفرما بدون میل و اراده قطع شده و آماده به کار است.‏

تبصره 1- بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوط، به تشخیص وزارتخانه ذی‌ربط و تایید شورای عالی کار، بیکار موقت شناخته شوند، مشمول این قانون خواهند بود.

تبصره 2- به منظور تشویق کارفرمایانی که طرح اصلاح ساختار واحد ذی‌ربط آنان دارای توجیه اقتصادی بوده و به تایید کارگروه تخصصی مربوط رسیده باشد، ‌تسهیلاتی از محل منابع حساب، ردیف اعتباری و منابع بانکی در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

تبصره 3- در صورت اجرا نكردن طرح تغییر ساختار توسط کارفرما یا فقدان اعاده به کار کارگران، هزینه‌های اجرایی و مبلغ مقرری که توسط صندوق تامین اجتماعی پرداخت شده است از کارفرمای واحد ذی‌ربط مطالبه و در صورت پرداخت نكردن آن مطابق ضوابط ماده (50) قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد.‏

تبصره 4- بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهری و غیر مترقبه از قبیل سیل،‌ زلزله، جنگ و آتش سوزی بیکار می‌شوند، با معرفی واحد کار و اموراجتماعی محل براساس جدول موضوع بند «الف» ماده 8 این قانون از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.

ماده 3- بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت‌های تامین اجتماعی است و صندوق تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون موقتاً بیکار می‌شوند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت كند.

ماده 4- تشخیص استحقاق مقرری بیمه بیکاری در چارچوب ماده دو و تبصره‌های آن به عهده کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق تامین اجتماعی است، در صورت بروز اختلاف، نظر رئیس واحد کار و امور اجتماعی مربوط ملاک عمل خواهد كرد.

تبصره- بیکاران مشمول این قانون، حقوق و مزایا و خسارات مربوط (موضوع قانون کار) را دریافت خواهند كرد.‏

ماده 5- حق بیمه بیکاری به میزان چهار درصد مزد بیمه است که سه درصد توسط کارفرما و یک درصد توسط دولت تامین و پرداخت خواهد شد.

ماده 6- مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی وصول آن، تکلیف بیمه شده و کارفرما و نحوه رسیدگی به اعتراض، تخلفات و سایر مقررات مربوط در این مورد بر اساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایت‌های تامین اجتماعی در قانون و مقررات تامین اجتماعی پیش بینی شده است.

ماده 7- بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند:‏

الف- بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل دوازده ماه سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری را داشته باشد.‏

مشمولان تبصره دو ماده دو از شمول این بند مستثنی هستند.

ب- بیمه شده بیکار ظرف 30‌ روز از تاریخ بیکاری، مراتب بیکاری خود را به واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام و واحد مربوط، بیمه شده بیکار را جهت اشتغال به مراکز کاریابی ذی‌ربط معرفی كند. مراکز مذکور موظفند پس از گذشت 15 روز نظر خود را در مورد امکان اشتغال یا اشتغال نداشتن بیمه شده بیکار به واحدهای کار اعلام كند.‏

تبصره- مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و ارائه مستندات و رای کارگروه موضوع ماده چهار تا 90 روز پس از تاریخ بیکاری امکان‌پذیر خواهد بود.

پ-بیمه شده بیکار مکلف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و اموراجتماعی و نهضت سوادآموزی یا سایر واحدهای ذی‌ربط با تایید وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی تعیین می‌شود، شرکت و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تامین اجتماعی تسلیم كند.

تبصره 1- به کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری متعلقه کمتر باشد، مابه‌التفاوت دریافتی بیمه شده از منابع حساب پرداخت خواهد شد. مدت استفاده از مقرری (از نظر مدت استحقاق) به نسبت مبلغ مقرری پرداختی محاسبه و منظور خواهد شد. در هر حال به کارگماری مقرری بگیر معرفی شده جزء سابقه اشتغال وی محسوب شده و مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره 2- مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شده از نظر بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد.

ماده 8- مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است:

الف- مجموع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری با احتساب دریافتی‌های قبلی براساس سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری برای مجردان حداقل شش ماه و حداکثر سی‌ماه و متاهلان یا متکفلان حداقل 9 ماه و حداکثر 36 ماه براساس جدول زیر محاسبه می‌شود:‏

سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری از 12 ماه تا 24 ماه، از 25 ماه تا 60 ماه، از 61 ماه تا 90 ماه، از 91 ماه تا 120 ماه، از 121 ماه تا 150 ماه، از 151 ماه تا 180 ماه، از 181 ماه تا 210 ماه، از 211 ماه تا 252 ماه و از 253 ماه به بالا است که به ترتیب حداکثر استفاده از مقرری با احتساب دوره‌های قبلی برای مجردان 6، 9، 12، ‌15، 18، 21، 24، 27 و 30 ماه و برای متاهلان یا متکفلان به ترتیب 9، 12، 15، 18، 21، 24، 28، 32 و 36 ماه است.

تبصره 1- افراد مشمول این قانون که در زمان وقوع بیکاری دارای پنجاه وشش سال سن و بیشتر هستند. به شرط آنکه در شروع دوره بیکاری حداقل بیست و یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند تا زمانی که مشغول به کار نشده‌اند می‌توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.‏

تبصره 2- میزان مقرری قابل پرداخت در هر دوره، به ازای هر شش ماه پرداخت مقرری، 10 درصد کاهش می‌یابد.

ب- میزان مقرری بیمه بیکاری براساس میانگین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه ظرف شش ماه قبل از وقوع بیکاری به شرح جدول زیر قابل پرداخت است:‌

دوره دریافت مقرری در سه مرحله شش ماه اول و شش ماه دوم و شش ماه سوم تعیین شده که به ترتیب برای متاهلان و متکفلان 80، 70 و 60 درصد میانگین حقوق و مزایا در نظر گرفته شده و برای مجردان به ترتیب 70، 60 و 50 درصد میانگین حقوق و مزایا در نظر گرفته شده است.‏

تبصره 1- در صورتی که بیمه شده ظرف شش ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد، متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته است به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.

تبصره 2ـ مقرری افراد مشمول اعم از افراد متأهل، متکفل و مجرد در شش ماه اول نباید از حداقل دستمزد زمان برقراری بیمه بیکاری کمتر باشد، ولی از شش ماهه دوم به بعد بدون رعایت حداقل دستمزد پرداخت خواهد شد.‏

پ) مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.‏

تبصره 1ـ افراد تحت تکفل موضوع این قانون منطبق با ماده (58) قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن هستند.‏

تبصره 2ـ دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع ازدریافت مستمری جزیی نمی‌شود.‏

تبصره 3ـ بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده (3) قانون تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد.‏

تبصره 4ـ مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمری‌های تأمین اجتماعی از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهند بود.

ماده 9ـ در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد:

الف- زمانی که بیمه شده مجدداً‌ اشتغال به کار یابد.‏

ب- بنا به اعلام واحد کار و اموراجتماعی محل یا نهضت سوادآموزی وسایر واحدهای ذی‌ربط، بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سواد آموزی خودداری كند.‏

پ- بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری كند.‏

ت- بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیکاری، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود.‏

ث- بیمه شده به نحوی از انحا با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوط اعاده شود.

تبصره1- درصورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکار بیمه شده ناشی از میل و اراده او بوده است یا چنانچه بیمه شده اشتغال مجدد خود را پنهان و مقرری بیمه بیکاری دریافت نموده باشد، صندوق تامین اجتماعی مکلف به وصول مقرری پرداختی پانزده درصد مبلغ مذکور بابت هزینه‌های درمان و اداری و پرسنلی از زمان اشتغال خواهد بود.

تبصره2- دریافت کمک هزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود.‏

ماده 10- کارفرمایانی که فرصت‌های شغلی جدید را به واحدهای کار یا مراکز خدمات اشتغال و کاریابی‌های غیر دولتی اعلام و نسبت به جذب مقرری بگیران اقدام كنند، به مدت یک سال از تسهیلات ویژه برخوردار خواهند شد.

تبصره1- دریافت مکلف است همه ساله منابع مورد نیاز برای طراح‌های اشتغالزایی مقرری بگیران بیمه بیکاری را در بودجه سالانه کشور پیش بینی و در اختیار حساب قرار دهد.

تبصره 2- بیکاران مشمول این قانون در اخذ پروانه‌های کسب و کار و موافقت اصولی و تاسیس واحدهای اقتصادی از وزارتخانه یا دستگاه‌های ذی‌ربط با معرفی وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی در اولویت قرار خواهند داشت.

تبصره 3- وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی مکلف است در اجرای این قانون، آموزش‌ مهارت‌های مورد نیاز بازار کار و بازآموزی و ارتقای مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری موضوع بند «پ» ماده 7 را از طریق مراکز دولتی یا غیر دولتی با استفاده از منابع حساب محقق كند.‏ تبصره 4- نهضت سوادآموزی موظف است با همکاری کارفرمایان و وزارتخانه‌های ذی‌ربط نسبت به تشکیل کلاس‌های سوادآموزی برای بی‌سوادان مشمول این قانون اقدام كند.

ماده 11- صندوق تامین اجتماعی مکلف است حساب‌های درآمد حق بیمه بیکاری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری موضوع این قانون را جداگانه نگهداری و در صورت‌های مالی سالانه خود منعکس و گزارش عملکرد وآن را به صورت تفکیکی ارائه كند.

ماده 12- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق تامین اجتماعی مجری این قانون خواهند بود.‏

ماده 13- هزینه‌های موضوع این قانون منحصراً‌ از محل درآمدهای ناشی از آن تامین می‌شود.

تبصره - هزینه پرداختی صندوق تامین اجتماعی بابت مقرری بیمه بیکاری چنانچه مازاد بر درآمدهای وصولی از اجرای این قانون باشد. به عنوان دیون دولت در حساب‌های مالی صندوق تامین اجتماعی منظور خواهد شد. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است کسری مذکور را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی كند.

ماده 14- این قانون، جایگزین قانون بیکاری مصوب 1369 می‌گردد. ولی بیمه شدگانی که تاریخ وقوع بیکاری آنان مربوط به قبل از تصویب این قانون باشد، از هر نظر مشمول مقررات قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 خواهند بود.

ماده 15- آیین نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‏
مدت برخورداری از مقرری بیمه بیكاری

 

 


 بررسی جزئیات طرح«بیمه بیكاری و حمایت از بیكاران متقاضی كار» در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی ادامه یافت و در پی تصویب هشت ماده دیگر آن، مدت برخورداری از مقرری بیمه بیكاری براساس سابقه پرداخت حق بیمه،‌ برای مجردها حداقل شش‌ماه و حداكثر 38 ماه و برای افراد متأهل یا متكفل حداقل 12 ماه و حداكثر 50 ماه به شرح جدول زیر تعیین شد:

بیمه شدگان بیكار با حداقل56 سال سن و 21 سال سابقه پرداخت حق بیمه بیكاری،‌ در صورت نداشتن اشتغال، می‌توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی(60سال) از مقرری بیمه بیكاری برخوردار و بازنشسته شوند.

 

مقرری بیكاران معلول و ازكار افتاده

بیمه شدگان بیكاری كه بیش از 50 درصد معلولیت داشته باشند و بیماران دارای حداقل50درصداز كار افتادگی با تأیید كمیسیون پزشكی صندوق، با حداقل46 سال سن و 16 سال سابقه پرداخت حق بیمه بیكاری، در صورتی كه شاغل نشوند تا 4 سال می‌توانند مقرری بیمه بیكاری بگیرند و با 20 سال سابقه خدمت بازنشسته شوند.

میزان مقرری روزانه بیمه شده بیكار، معادل55 درصد متوسط مزد، حقوق، كارمزد یا حقوق اظهار شده مبنای حق بیمه است.

مقرری افراد متأهل تا متكفل، مشروط بر این كه مجموع دریافتی وی از حداقل دستمزد، كمتر و از 80 درصد، متوسط مزد یا حقوق بیشتر نباشد، معادل10درصد حداقل دستمزد افزایش می‌یابد.

متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیكار برای محاسبه مقرری بیمه بیكاری، عبارت است از: جمع كل دریافتی بیمه شده یا حقوق اظهار شده ظرف90 روز آخر پیش از بیكاری تقسیم بر روزهای كار.

چنانچه بیمه شده ظرف 90 روز پیش از بیكاری، مدتی از غرامت دستمزد استفاده كرده باشد، متوسط مزدی كه مبنای محاسبه و غرامت دستمزد قرار می‌گیرد، به منزله دستمزد تلقی می‌شود و در محاسبه منظور خواهد شد.

خویش فرمایان یا كارفرمایان مشمول این قانون به تناسب پرداخت حق بیمه كه مبنای آن نباید از دو برابر حداقل دستمزد زمان پرداخت بیشتر باشد، می‌توانند از مزایای این قانون بهره‌مند شوند.

در صورتی كه حقوق سه ماه آخر بیمه شده نسبت به یك سال حقوق پیش از بیكاری افزایش غیر معمول داشته باشد، مبنای محاسبه، متوسط دستمزد و حقوق و مزایای یك سال آخر خواهد بود.

بیمه شده بیكار و افراد تحت تكفل او در مدت دریافت مقرری بیمه بیكاری حسب مورد از خدمات درمانی تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی مربوط استفاده می‌كنند.

 

شرایط قطع بیكاری

مقرری بیمه بیكاری در موارد زیر قطع خواهد شد:

اشتغال دوباره، شركت نكردن (بدون عذر موجه) در دوره‌های كارآموزی، نپذیرفتن شغل مربوط به مهارت او یا شغل مشابه پیشنهادی، استفاده از حقوق بازنشستگی، از كار افتادگی یا وظیفه، بازگشت به كار با دریافت مزد تمام یا بخشی از دوران بلاتكلیفی كه در این صورت معادل مقرری دریافتی به صندوق بازگردانده می‌شود و دوران برخورداری به تناسب حذف و به عنوان سابقه كاری وی محاسبه خواهد شد.

چنانچه پس از پرداخت یا در حین پرداخت مقرری بیمه بیكاری، محرز شود كه بیكاری بیمه شده ناشی از میل و اراده او بوده یا بیمه شده اشتغال دوباره را مخفی نگاه داشته است، صندوق تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی مربوط حسب مورد نسبت به استرداد مقرری پرداختی در مدت زمان غیرمجاز اقدام می‌كند و مقرری بگیر، ملزم به پرداخت خواهد بود.

دریافت كمك هزینه در طول كارآموزی مانع برخورداری از مقرری بیمه بیكاری نیست. بیمه شده بیكار پیش از بیكار شدن، باید حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.

بیمه شده بیكار مكلف است ظرف 30 روز از تاریخ بیكاری با اعلام وضعیت بیكاری به واحدهای تعاون، كار و رفاه و اجتماعی، آمادگی خود را برای اشغال درمهارت خود یا مشابه آن اطلاع دهد. واحد مربوط، موظف است حداكثر تا 15 روز نظر خود را در موردامكان اشتغال یا عدم اشتغال بیمه شده بیكار اعلام كند. عدم اعلام نظر، به منزله تایید بیكاری بیمه شده خواهد بود.

مراجعه بعد از 30 روز با عذر موجه و ارائه مستندات و تایید اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان، بلامانع است.

 

لزوم شركت در دوره‌های كارآموزی

بیمه شده بیكار مكلف است در دوره‌های كارآموزی واحد تعاون، كار و رفاه اجتماعی یا دیگر واحدهای مورد تایید آن وزارتخانه شركت كند و هردو ماه یك‌بار گواهی مربوط را به واحد مورد نظر ارائه دهد.

در صورتی كه بیمه شده در مشاغلی با حقوق و مزایای كمتر از مقرری بیمه بیكاری (مابه‌التفاوت آن توسط صندوق پرداخت می‌شود) اشتغال یابد، این مدت جزو سابقه خدمت یا اشتغال وی محسوب می‌شود و مشمول مقررات قانون كار خواهد بود.

بیمه شده تا یك سال از آغاز دریافت مقرری بیمه بیكاری، مشمول سابقه پرداخت حق بیمه از نظر بازنشستگی است، اما از نظر از كارافتادگی و فوت، در تمامی مدت برقراری مقرری بیمه بیكاری، زیرپوشش خواهد بود.

در صورت اشتغال بیمه شده پیش از پایان دوره دریافت بیمه بیكاری، مدت باقی‌مانده برای آینده ذخیره می‌شود.

مقرری بگیرانی كه در مشاغل سخت و زیان‌آور كار كرده‌اند و پس از دریافت مقرری، دوباره در همان مشاغل اشتغال به كار می‌یابند، دوران دریافت مقرری، شرط توالی اشتغال آنان درمشاغل سخت و زیان‌آور را مخدوش نخواهد كرد.

چنانچه پس از پایان دوره پرداخت مقرری بیمه بیكاری، بیمه شده با داشتن شرایط لازم مشغول به كار نشود، زیر پوشش حمایت‌های قانون بیمه بیكاری قرار می‌گیرد.
 
 

 


[ یکشنبه 30 مهر 1391 ] [ 06:49 ب.ظ ] [ مقداد محتشم ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


مشعوف و مسرورم از اینکه امداد و توفیقات بی بدیل و لایتناهی الهی یاریگرم شد تا قدم در راهی گذارم که در این راه با کلک خویش احیاء گر حقوق از دست رفته مستحقی باشم که بلحاظ عدم تسلط بر فنون دادرسی از اثبات حق عاجز گردیده و یاری ام نمود تا فریادگر و زبان گویای مظلومی باشم که جور خصم آه ، را در نهادش نهادینه نموده و اینک از خداوند قادر و متعال مسئلت دارم تا قدم و قلمم را در این وادی مواج و پرتلاطم ، استوار و از لغزش و خطا مصون دارد. ان شاالله

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

  • قالب وبلاگ
  • قالب وبلاگ
  • ضایعات